Porucha na inžinierskych sieťach a jej odstránenie ?

Poruchova sluzba bratislava sa rozumie všetko čo nájdete na našich stránkach a neznesie odklad, z dôvodu následného poškodenia vecí a osôb. Ihneď volajte, nepodliehajte panike. Prvý krok začneme riešiť hneď telefonicky (napr. poradíme kde uzavrieť vodu, plyn, , vypadok elektriny.) Počas telefónneho hovoru už sedíme v aute a mierime k vám. Bohužiaľ každého z nás, v domácnosti alebo na pracovisku môže zasiahnuť náhla situácia, ktorú je potrebné riešiť v daný okamih a neznesie to odkladu. V týchto prípadoch sa bavíme o HAVÁRII poruchy bratislava.

poruchova sluzba bratislava

V 90% sa jedná o haváriu vodovodného potrubia, prípojných miest. Najčastejším prípadom havárie vody sa jedná o prasknutú napojovaciu hadicu k WC nádržke, alebo prípojné tlakové hadice k batérii k umývadlu a drezu. Druhým menej častejším prípadom HAVÁRIÍ je upchaté kanalizačné a odpadové potrubie. V okamihu upchatého odpadového potrubia si odpadová voda na inom mieste nájde cestu najmenšieho odporu a vytlačí sa cez zápachový uzáver (sifón) von . Čo obnáša poruchova sluzba bratislava. – v prípade PORUCHY by ste sa mali dovolať 24 hodín denne a 7 dní v týždni. – mali by ste dostať prvotné informácie ako minimalizovať škody do príchodu poruchy bratislava (informácie kde a čo uzavrieť).

poruchy bratislava

Dostať informáciu za ako dlho môže byť technik u vás – po príchode technika havarijnej služby by malo byť zaistené (oprava, v prípade väčšieho zásahu zabránenie ďalších možných škôd na majetku a osobách a dohodnutá následná oprava). ukrajina Ako predísť HAVÁRII – pred odchodom na dlhšiu dobu (pokiaľ je to možné uzavrieť hlavný uzáver teplej a studenej vody) – uzavretie plynu – každý druhý rok vymeniť tlakové hadičky k batériám ak nádržke WC– pri zistení zlého odtekania sanitárneho zariadenia zaistiť čistenie odpadového potrubia.Doporučenie na záver.Nenechávajte vaše domácnosti, byty a ostatné priestory dôjsť až k havarijnému stavu , vypadok elektriny. Riešte všetko s predstihom a časovou flexibilitou. Bude vás to stáť podstatne menej peňazí a ušetríte si veľa starostí.